Το εμπόδιο των εθνικών ταυτοτήτων στην επίτευξη της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Η θεωρία της Ολοκλήρωσης Το εγχείρημα της ολοκλήρωσης, αφορά την εν μέρει ή εν όλω κατάργηση των ξεχωριστών κανονιστικών συστημάτων, τη δημιουργία νομιμοποιητικών κοινωνικών προϋποθέσεων και την κατ’αυτό τον τρόπου δημιουργία νέων πολιτικών κοινοτήτων που είναι προϊόντα συγχώνευσης των προϋπορχόντων … Συνεχίστε την ανάγνωση Το εμπόδιο των εθνικών ταυτοτήτων στην επίτευξη της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Το κοινό ευρωπαϊκό εγχείρημα – Μέρος 1ο: Η Γέννηση

Η λογική πίσω από έναν ενωμένο ευρωπαϊκό χώρο υπήρχε από τα αρχαία χρόνια. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι ήταν οι πρώτοι που δημιούργησαν μια αυτοκρατορία ομοίων χαρακτηριστικών με τη σημερινή Ευρώπη, κυρίως γεωγραφικών. Η πρώτη ωστόσο έκφραση μιας ενωμένης Ευρώπης παρατηρήθηκε κατά … Συνεχίστε την ανάγνωση Το κοινό ευρωπαϊκό εγχείρημα – Μέρος 1ο: Η Γέννηση

Συνομωσιολογική σκέψη vs εποικοδομητική καχυποψία: το αυτό-αναπαραγόμενο σχήμα της συνομωσιολογίας.

Η συνομωσιολογική σκέψη μέσω της διατύπωσης θεωριών συνομωσίας έχει εδραιωθεί στις σύγχρονες κοινωνίες και έχει δημιουργήσει στη συνείδηση πολλών ανθρώπων ένα τρόπο σκέψης, που χαρακτηρίζεται από υπέρμετρη και ανθυγιεινή καχυποψία. Σε ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης της συνομωσιολογικής σκέψης βασική είναι … Συνεχίστε την ανάγνωση Συνομωσιολογική σκέψη vs εποικοδομητική καχυποψία: το αυτό-αναπαραγόμενο σχήμα της συνομωσιολογίας.