Η ανάγκη για μείωση της κρατικής παρέμβασης στην Ελλάδα.

Πολλά είναι τα εμπόδια που έχουν συναντήσει οι υπέρμαχοι της φιλελεύθερης οικονομίας (free-market economy) καθώς και του μικρού κράτους (small government). Μέτρα όπως οι ιδιωτικοποιήσεις και οι μειώσεις στις δημόσιες δαπάνες δεν έχουν υπάρξει αρκετά δημοφιλή ανά καιρούς.  Όσο μεγαλύτερο … Συνεχίστε την ανάγνωση Η ανάγκη για μείωση της κρατικής παρέμβασης στην Ελλάδα.