Η  Κύπρος  ως  μικρό  κράτος  στην  Ε.Ε. Οικονομία, Πλούτος, Κύρος, Διοίκηση

Τα μικρά κράτη στο διεθνές σύστημα οφείλουν να λειτουργούν ορθολογικά, να είναι δραστήρια, να προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη του διεθνούς συστήματος μέσα σε αυτό το άναρχο και ανταγωνιστικό περιβάλλον καθώς και να εκμεταλλεύονται τις οποιεσδήποτε ευκαιρίες παρουσιάζονται σε αυτό. … Συνεχίστε την ανάγνωση Η  Κύπρος  ως  μικρό  κράτος  στην  Ε.Ε. Οικονομία, Πλούτος, Κύρος, Διοίκηση