Τα ταξίδια των ουσιών

Μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη διεθνή αλλά και την ατομική ασφάλεια των πολιτών, στις μέρες μας, είναι το Διεθνικό Οργανωμένο Έγκλημα. Το Δ.Ο.Ε. μπορεί να έχει πολλές μορφές και πεδία δράσης, όπως διακίνηση ναρκωτικών, πειρατεία, διακίνηση οργάνων, εμπορία … Συνεχίστε την ανάγνωση Τα ταξίδια των ουσιών