Διεθνώς αναγνωρισμένες τρομοκρατικές οργανώσεις

Παρότι δεν υπάρχει ακόμα ενιαίος διεθνώς ορισμός της τρομοκρατίας, είναι κοινώς αποδεκτό ότι ορισμένες ομάδες αποτελούν άμεση απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Οι τρομοκρατικές αυτές οργανώσεις, έχουν αναγνωριστεί ως τέτοιες από τα Ηνωμένα Έθνη και λαμβάνουν την αντίστοιχη αντιμετώπιση από τους … Συνεχίστε την ανάγνωση Διεθνώς αναγνωρισμένες τρομοκρατικές οργανώσεις